LUNA misterijos ir išminties mokykla 2023 m. pavasario semestras

Kas yra SIELOS EVOLIUCIJA? 

Žmogus “homo sapiens” yra materijos ir energijos sąjunga. Kur kūnas ir visa jo genetikos apimtis  susijungia su siela - gyvybės energija, kitaip dar vadinama resursu/Dievu/amžinybe ir begalybe. 

Šioje sąjungoje susitinka du priešingi  dėsniai - MATERIJA - žemiausios vibracijos energija, kuri yra linijiniam laike apskaičiuojama, išmatuojama ir baigtina, bei SIELA -  kuri yra didesnės būties dalis, sąjungoje su visatos dėsniais. Ši taip vadinama sielos energija, materializuojasi patirti save per aukščiausią  ir žemiausią gyvybės energiją, tai yra materiją ir šviesos energiją.

Šis DUALIŠKUMO PASAULIS skirtas sielai patirti save neatskiriant nei vienos apimties. 

Kai gimstame siela praeina "amnezijos" procesą, kuriame kūnas užsimiršta apie didesnę apimtį, o siela "užmiega" po personos ir tapatybės programomis.

Kodėl svarbu atsibusti iš šio sapno?

Tik taip tu gali pabusti iš kančios, atskirties, bejėgiškumo ir limituojančio ego sapno bei sugrįžti atgal į laisvos valios tėkmę.

Jei neevoliucionuojame kaip siela, patenkame į "karmines kilpas.

Kas yra karma ir kodėl kartojame tas klaidas, nuo kurių taip stengiamės pabėgti? 

Kviečiu į gyvenimą pažiūrėti, kaip į edukacinę sistemą. Jei nebaigei pirmos klasės - negali pereiti i antrą, jei nebaigei vidurinės mokyklos - negali patekti į aukštesnės pakopos mokymosi institucijas ir t.t. Taip SIELOS EVOLIUCIJOS kelionėje, kol neišmokstame praeiti gyvenimo pamokų paremtų baime, pykčiu, skausmu, nuoskaudomis, tol siela, turi sugrįžti į materiją, tai yra fizinį kūną ir kartoti situacijas, gyvenimus ir patirtis, kol bus pamatyta, suprasta ir išgyventa per neutralizaciją, tai yra meilę bei atjautą. Ir visa tai priklauso nuo žmogaus sąmonės ir vidinio ryšio su savo esatimi šioje dimensijoje, vadinamoje GYVENIMU.

Tai ne sprintas, o gyvenimo maratonas, kuriam ruoštis kviečiu su lengvumu bei bendraminčių palaikymu, nes kad ir kokioje situacijoje šiuo metu bebūtum, žinok, kad esi ne viena.

SIELOS EVOLIUCIJOS KELIONĖ SU LUNA

kviečia tave prisijungti į dviejų semestrų gyvenimo evoliucijos mentorystę, kurioje susitinkant gyvose transliacijose 2 kartus per mėnesį išmoksi:

 • Kaip pažinti save už asmenybės ir gyvenimo rolių ribų?

 • Kaip jausti laisvę net ir labiausiai užimtame gyvenimo tempe

 • Kaip dirbti su savirefleksija ir sąmoningumu

 • Kaip valdyti mintis ir transformuoti genetinius blokus.

 • Kaip dirbti su energija kuriant materinio ir dvasinio gyvenimų gerovę

Kertiniai SIELOS EVOLIUCIJOS mentorystės su Luna aspektai

 • KVĖPAVIMO praktikos

  Susitikimų metu naudosime trumpas ir efektyvias SOMA kvėpavimo praktikas, kurios padės į kasdienį gyvenimą įnešti daugiau dėmesingumo, koncentracijos ir vidinės ramybės.

 • MEDITACIJOS

  Meditacijos vedamos be iš anksto parašytų tekstų, tiesiogiai "nutransliuojant" bendrą erdvę ir atliepiant kiekvieno dalyvio/-ės asmeninius klausimus. Šios meditacijos įneš gilesnį santykį su savimi ir realybe.

 • BENDRUOMENĖ

  Programos eigoje turėsite galimybę turėti refleksijos partnerį/-e, taip pat vyks grupiniai refleksijos susitikimai vedami BE YOU komandos narių bei kviesime toliau bendrauti saugioje, uždaroje erdvėje temomis, kuriomis dažnai negalime dalintis net su savo artimaisiais.

Kaip vyks programa?

Kiekvieną mėnesį susitiksime du kartus mėnesio temos aktyvacijai, kvėpavimo bei meditacijos praktikoms bei asmeninių dalyvių situacijų sprendimui

 • Susitikimų metu kartu darysime KVĖPAVIMO praktikas, kurios padės grįžti į savo centrą ir giliau susijungti su savo intuicija.

 • Kiekvieną mėnesį susitiksime galingai gyvai transliuojamai MEDITACIJA. Po susitikimo turėsite įrašą, kurį galėsite naudoti tiek kiek norėsis.

 • Kiekvieną mėnesį vyks gyva IŠMINTIES transliacija to mėnesio tema įtraukiant asmenines dalyvių situacijas. Susitikimo įrašai audio bei video formatu prieinami neribotą laiką.

 • Visi Luna kursų dalyviai prisijungs į uždarą aktyvią grupę Facebook kur toliau dalinsis savo procesais bei praktikų integracija kasdienybėje.

 • Tarp susitikimų kviesime į refleksijos sesijas su komandos nariais.

 • Bendruomenėje galėsite rasti partnerį/-ę refleksijoms ir namų darbų užduotims

 • Prieš prasidedant programai kviesime užpildyti klausimyną bei išgryninti temas su kuriomis norėsite dirbti programos eigoje.

Mentorystės temos

 • Reinkarnacija ir sielos evoliucija fiziniame žmogaus gyvenime

  Ši tema gali tapti Tavo raktu į sprendimus gyvenimo iššūkiams. Šis mėnuo su ypatingu portalu bus skirtas pažvelgti į gyvenimą už laiko ir fizinio gyvenimo ribų. Ši tema skirta vesti mentorystės dalyvius per asmeninį gyvenimą ir jame sprendžiamas sielos patirtis. Turėsi galimybę pažvelgti į savo dabartines gyvenimiškas situacijas iš platesnio sielos konteksto ir patirti vidinės laisvės ir laimės būsenas kasdienybėje. Šio mėnesio metu, bus transliuojama sąmonę plečianti praktinė meditacija, padedanti praeiti ir išlaisvinti savo žmogiškos sąmonės aspektus bei priimti didesnę savasties apimtį. Kovo 23 d. Tavęs lauks speciali ceremonija, su kuria pereisime į pavasario ir kūrybos energiją. Po šio mėnesio patirčių: Pagilinsi ryšį su vidine ramybe Sustiprinsi pasitikėjimą Susijungsi su savo gyvenimo prasme Pakelsi savo energetinę vibraciją bei aktyvuosi kūrybinę energiją!

 • “Super žmogaus” galios ir kaip jomis naudotis fiziniam gyvenime

  Kartu su bundančia gamta šį mėnesį mentorystės dalyvėms bus suteikta galimybė sąmoningai prisiminti sielos valios galią fizinėje gyvenimo istorijoje. Dalyvės bus vedamos per sielos resurso apimtį, kuri padės laisvinti fizinį gyvenimą iš senų limituojančių įsitikinimų bei elgesio programų. Po šio mėnesio gilių patirčių ir praktikų: Išsineši galingesnę įtaką ryšyje su fizine sveikata Sužinosi kaip praktiškai gali prisijungti prie didesnio energetinio lauko ir atgauti jėgas Gilinsi vidinį nepriklausomybės jausmą, kuris suteiks platesnę sprendimų pasirinkimo laisvę Tavo gyvenime.

 • Pasąmonės galia ir jos naudojimo subtilybės Tavo gyvenime

  Ilgis, plotis ir aukštis šios 3D fizinės realybės matavimo dimensijos už kurių yra daug platesnis apimties spektras. Laikas ir materija veikia žmogaus fizinį kūną ir įtakoja mąstymą. Kaip perimti laiko valdymą į savo rankas bei realizuoti savo materialius norus? Viena iš pagrindinių šio mėnesio temų - aktyvizuoti sielos galimybių portalą ir atidaryti didesnį sąmonės pralaidumą už laiko ir fizinių limitų ribų. Šio mėnesio praktiniai susitikimai ir įžvalgos padės integruoti į savo gyvenimą: Galimybę dirbti su laiku (kad ne jis Tave vytų, o jį valdytum Tu didesnėje apimtyje nei kad laiko planavimo įrankiai moko) Prisijungti prie didesnio informacijos lauko Gyventi platesnio spektro gyvenimą už laiko ir fizinių formų ribų Pagilinti sąmoningo sapnavimo galimybes

SIELOS EVOLIUCIJOS kelionės gidė

Leonora Be You

Leonora-Luna dedikuoja savo gyvenimą žmogaus potencialo auginimui, susijungimui su aukščiausia išmintimi bei vidinės esmės tobulinimui šioje fizinėje realybėje. Integravusi išminties žinias ir niekada nesustojanti augti ir mokytis, psichologijos, teisės ir skirtingų dvasinių praktikų diplomuota specialistė, neria už “įrėmintų” žmogaus galimybių ribų ir jau daugiau nei 10 metų skiria savo dėmesį ir energiją pasaulio moterų išminties budimui, aktyvinant moters dvasinį, seksualinį, profesinį potencialą. Daugiau apie Leonoros Be You darbą www.leonorabeyou.com Leonora Be You dvasinėje atbudimo kelionėje iš “homo sapiens” į “homo Divinus” aktyvizavosi gilus ryšys su savo aukščiausio potencialo resursu, kuris yra užpildytas gyvais asmeniniais gyvenimiškais pavyzdžiais, realiais stebuklais ir praktikomis. Šis aukštos vibracijos išminties kanalas padėjo tūkstančiams moterų prisiliesti prie savo esmės, transformuoti savo gyvenimus bei išsilaisvinti iš besikartojančių gyvenimo situacijų. “Gydomąsias galias turime kiekvienas iš mūsų, taip kaip kūnas gali išgydyti žaizdas, taip žmogaus išmintis gali išlaisvinti save iš ribotos užmaršties, tereikia mokintis jas prisiminti” - teigia aukščiausiosios Leonora Be You AŠ išminties kanalas vardu LUNA. LUNA - tai apimtinis išminties ir misterijos mokymų informacijos kanalas, kuris tiesiogiai budina žmogaus pasąmonės galias ir aktyvina Dievišką potencialą fiziniame gyvenime .

Investicija

 • €444,00

  3 mėn. mentorystės susitikimų įrašai

  PRISIJUNGTI

Dalyvių atsiliepimai

“Leonora - Luna mane lydi jau nuo 2018 m. Esu nuo pirmų metų Lunos Misterijos Mokyklos narė. Labai džiaugiuosi, kad tuomet pasitikėjau savo jausmu, tyliu širdies vedimu, kurį išgirdau ir prisijungiau. Turiu pripažinti, kad per šiuos metus visiškai pasikeitė viskas mano gyvenime už ką esu be galo dėkinga 🙏 Nuolatinį beprasmybės jausmą, sveikatos sutrikimus, visišką pasimetimą ir nusivylimą gyvenimu ir savimi pakeitė nuoširdus džiaugsmas, pasitikėjimas savimi ir visata, sveikata, gyvybingumas, drąsa. O pasikeitęs požiūris į save, atvėrė duris į visiškai magišką realybę ir gyvenimą, apie kurį net svajoti nedrįsau, nes tikėjau, kad man tai yra visiškai neįmanoma pasiekti... Kai atvykau 2018 metais į Ibizos salą, į moterų ratą, tuo metu net negalėjau įsivaizduoti, kokia nuostabi kelionė į save prasidėjo ir koks stiprus stiprus gyjimas. Labai dėkoju už tokį jautrų ir kantrų vedimą, už parodytą kelią į tikrą ir nesumeluotą savęs priėmimą ir meilę sau. Linkėčiau, kad kuo daugiau žmonių išgirstų savo širdies kvietimą ir išdrįstu eiti tuo keliu, nes tai veda į kažką daugiau, į kažką, kas yra protu sunkiai apsakoma, nes tai reikia patirti.”

Deimantė

“Ačiū☺🙏Labai energetiškai stiprūs, gilūs, dvasingi mokymai, kurių ilgai ieškojau, tik neįsivaizdavau, kad jie bus paruošti tokiu patogiu naudoti formatu. Nuostabu, kad nereikia šių žinių ieškoti Himalajų kalnuose, Šventyklose ar miškuose pas šamanus. Visą informaciją gauni neišėjas iš namų. Tai tiesiog stebuklas!☺ AČIŪ už tai Lunai, Leonorai ir visai be you komandai!🙏❤”

Jurgita

“Praėjo trys mėnesiai, kai aš prisijungiau prie Lunos išminties ir misterijos mokyklos. Man šis periodas buvo ypatingai sudėtingas dėl Pasaulinių įvykių (pandemijos, karo) ir asmeniniame gyvenime vykstančių pokyčių (darbo, gyvenamosios vietos pakeitimo). Kai kažkas vyksta ne pagal tavo planą ir kai atrodo, kad nuo tavęs niekas nepriklauso, labai sunku nepasiduoti neigiamiems jausmams: pykčiui, baimei, depresijai, nevilčiai, apatijai. Todėl būtent dabar prisijungimas prie šios mokyklos man buvo labai svarbus. Susitikimai su Luna, meditacijos, praktikos, bei ritualai padėjo sugrįžti į save ir išlaikyti vidinę ramybę. Taip pat esu be galo dėkinga už Lunos individualią konsultaciją, kurios metu gavau atsakymus į man svarbius klausimus, bei patvirtinimą, kad jau turiu užmezgusi ryšį su savo Aukštesniąja Aš ir esu Jos vedama. Ačiū Leonorai – Lunai ir visai Be You komandai!!!”

Jurgita - Aida

“Ką man davė ir duoda Lunos mokyklą? Pagarbą ir atidumą sau ir aplinkai.. Priimt visa kas vyksta su pagarba, nekeičiant kito žmogaus, nemokinant, o perkuriant kas nepatinka, kas ne mano.. Perkuriant ir padėkojant.. Mylint.. Atsirado noras išsakyti kas ne taip, kas skaudina.. Viskas vyksta lengvai..Nuostabi būsena.. 12 valandos pozicija.. Nebe švytuoklė ir ne vertinimas.. Tai pats geriausias dalykas, kuris man nutiko paskutinius 4 metus.. Nuostabi saugi erdvė.. Ir ta pozicija, kai tu nesi nei už, nei prieš.. Man tai kažkas tokio... Priimi visus.. Ir dar ką pastebėjau, kad mano jėgos, šviesos, atvirumo reikia daugeliui moterų.. Jų akys nušvinta, kada pradedu dalintis savo istorija.. Savo kelio istorija, ten kur buvau ir kur ESU dabar.. Kaip viską galima padaryt greitai ir neskaudžiai, einant tiesiu kelių, turint apsaugą, palaikymą, supratimą ir saugumą... Svarbiausia pasitikėti, tikėti ir nebijoti..”

Lina

“Programa su Luna man suteikė daug žinių apie gyvenimą plačiąja prasme. Tai man padėjo pažvelgti į tam tikras situacijas su supratimu ir aiškumu kodėl taip vyksta/nevyksta. Suteikė man palaikymą kai jo labiausiai reikėjo, suteikė energijos ir motyvacijos judėti į priekį, gyventi iš savo autentiškosios AŠ, siekti savo aukščiausiojo potencialo, tikėti savimi ir pasitikėti visata. Jaučiuosi lyg gavau gyvenimo instrukciją ir žinias kaip ja naudotis. Ir žinoma meditacijos!!! Praktikuoju jas kiekvieną dieną, kurios man padeda susijungti su savo aukštesniąja aš ir išlikti savo kelyje. Kosminė programa, atverianti duris į dar mažai kam atrastus pasaulius. Pasaulius už tavo proto ribų. Tai galimybių programa leidžianti tau transformuotis ir keisti viską taip kaip tu nori. ”

Gita

“Nerealiai nuostabi programa! Ne tik nuostabi programa apie save, savęs suvokimą, aplinkinį pasaulį, bet ir nuostabi seserija, kurioje drąsiai dalinamės imtymiausiais dalykais ir visada gauname supratimą ir palaikymą. Labai ačiū Lūnai už šią nuostabią programą💓 Pirmus du mėnesius buvo sunku, nes išeidinėjo mano senoji versija ir tai, kas sena atliekama ir nebetarnauja. Bet, kad ir kaip būvo sunku, visada atsimindavau, kad viskas man tik į gera, kad tai egzaminai🤔❤. O trečias mėnuo jau buvo ramus, pradėjau jausti ramybę ir meilę sau ir aplinkiniam pasauliui, atsirado visiškas pasitikėjimas, kad viskuo bus pasirūpinta. Sunkias akimirkas padėjo atlaikyti labai gilios, nuostabios Lūnos meditacijos💞💫”

Mireta

“Išklausiau kursą ir mano gyvenimas ir savijauta pradėjo keistis. Esu be galo dėkinga Leonorai- Lunai, kad ją suradau savam kely. Kai vis dažniau susijungiu su savo aukštesniąja Aš pradėjo pildytis mano intencijos. Gausa ateina pačiais netikėčiausiais būdais. Svarbiausia man, kad aš pradedu atskirti kur veikia protas Ego ir kur yra galimybės, pasirinkimas iš širdies.”

Stasė

“Tai programa, daugiau nei esi Tu, daugiau nei Tu pati gali suprasti ir išjausti. Leiskis lydima sesės Lunos ir Tau atsivers naujas Tavo galimybių ir suvokimo PASAULIS. Tai tikrai verta. Ši programa atnešė daugiau ramybės ir pasitikėjimo savimi, kurio buvo visiškas nulis. Davė suvokimą, kad "nieko nėra nei gerai, nei blogai". Davė suvokimą, kad "Gyvenimas nėra estafetė, Gyvenimas yra galimybės, procesai ir patirtys". Pastebiu, kad paskutiniu metu, nedarydama rodos nieko ypatingo, sulaukiu iš pažįstamų ir iš svetimų žmonių, daug gerų, gražių žodžių mano adresu.”

Asta

“Tai nuostabi, saugi ir mylinti erdvė atrasti ir suprasti save, žinios ir praktikos, padedančios dievišką išmintį integruoti į kasdienį gyvenimą, nuostabių moterų draugystė ir kelionė kartu. Labai linkiu šią programą rinktis iš vidinio pajautimo, daug dalykų čia suvokiami širdimi, už proto ribų. Tai gyvenimo magijos pagrindai, reikalingi kiekvienai, tikinčiai ir ieškančiai kažko daugiau. Programa davė platesnį požiūrį į gyvenimą, gilesnį matymą ir suvokimą, pasitikėjimą nežinant, kūrybą iš meilės, norą augti ir padėti augti ir skleistis šalia esantiems, spindinčias akis, švelnėjantį veidą ir balsą, atvertą širdį, daug nuostabių pažinčių, be galo gilių ir įdomių pokalbių, atsakymus į klausimus, kurių kartais net nepavyksta pilnai suformuluoti, daug perliukų, kurių net ne visus dar išlukštenau, bet žinau, kad turiu juos ir dar bus tų “aha” momentų..”

Justina

“Nuostabi programa, tikrai verta investuoti ir sudalyvauti. Puiku tai, kad yra live video susitikimai ir jų įrašai, kuriuos gali peržiūrėti tiek kartų, kiek norėsis ir įsigilinti dar labiau. Teikiama informacija, pavyzdžiai, tai kažkas giliau, daugiau ir tai tikrai atneš pokyčius visame kame. Galimybė bendrauti su bendražygėmis taip pat padeda, nes tai yra saugi erdvė, kurioje yra palaikymas, supratimas. Mano pasitikėjimas savimi išaugo, jaučiu kaip keičiuosi, tampu sąmoningesne. ”

Monika